Analýza kresby

menu_analyza_kresby

Obsah kurzu:

Ide o vynikajúcu a užitočnú psychologickú metódu skúmania vnútra človeka, okrem iného veľmi vhodné aj pre tých, ktorí pracujú s deťmi resp. im chcú porozumieť cez ich kresby

1. Test kresieb so šiestimi motívmi

2. Imaginárny zvierací test

Tento test je jedným z tých, ktoré sú založené na projektívnych metódach a naučíme sa ho v prvej časti kurzu. Jeho základom je tvrdenie, že všetko, čo človek vykoná, alebo s čím má do činenia, odzrkadľuje jeho osobnosť. Čím viac neurčitých faktorov je v nejakej úlohe, tým viac sa prejaví osobnosť. Človek nepozná elementy motívov prejavu, a tak ani nevie sfalšovať rozpoznateľné charakteristické črty. Test aj nevedome vypovedá o vašom vnútornom svete, hoci aj proti vašej vôli. Ku koncu kurzu sa každý sám naučí analyzovať vlastné kresby. Môžete rozpoznať mnoho takých čŕt a foriem správania sa, ktoré ak sa zmenia, môže to naštartovať celý váš doterajší život pozitívnym smerom. Sú to znalosti na celý život, sú veľmi jednoduché, ale o to cennejšie.
Ten, kto si raz osvojí tieto testy, tak z pohľadu na kresbu bude vedieť celý život určiť duševný stav, problémy a choroby osoby, ktorá o to požiada.

Organizačné pokyny

Prineste si so sebou grafitovú ceruzku, gumu! V cene je zahrnuté školiaci materiál, drobné občerstvenie (čaj, minerálka, káva, keksy). Doneste si so sebou v prípade vlastnej potreby ďalšie občerstvenie.

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.