Energetika 4

energetika4

Obsah:
• dôležitosť a význam minerálov
• farebná a svetelná terapia
• rytmická svetelná stimulácia a možnosti liečenia
• psychické stavy a ich súvis s orgánmi tela
• cudzie energie vo vrstvách aury
• rozuzlenie karmy

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.