Anjelská terapia

menu_anielskaterapia (1)
Obsah:

  • sebapoznanie za pomoci anjelských energií
  • spoznanie 5 hlavných archanjelov: Gabriel, Michael, Rafael, Uriel, Nathaniel
  • meditácie o láske, ceste k láske
  • maj rád svoje „ja“ a zdravá sebaláska
  • pomoc a ochrana – seba aj iných
  • liečenie pomocou anjelských energií

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.