Tajomstvo reči tela

menu_tajomstvorecitela
„…ako môžeme lepšie porozumieť tomu, čo sa deje v nás a okolo nás…“

Lektor

Dagmar Sliacka

CIEĽ KURZU
Chcete porozumieť lepšie druhým okolo seba doma, či v práci? Kurz vám pomôže naučiť sa lepšie odčítavať komunikáciu prostredníctvom signálov reči tela. Umožní vám komunikovať otvorenejšie a lepšie s vaším okolím. Predchádzať nedorozumeniam. Zároveň je priestorom na sebapoznávanie a sebareflexiu. Prepája poznatky z oblasti psychológie a alternatívnych vied.

PROGRAM

 • Čo všetko nám telo dokáže signalizovať a komunikovať
 • Záhady reči tela
 • Ako dokážeme prečítať emócie a postoje druhých, odhadovanie druhých
 • Sebapoznávanie
 • Ako môžeme zvýšiť našu úspešnosť v komunikácii s okolím
 • Gestá a postoje, ktoré otvárajú komunikáciu
 • Prekážky v komunikácii – čo blokuje našu komunikáciu
 • Signály klamania
 • Prepojenie pozitívneho /negatívneho myslenia a reči tela
 • Ukážky a nácvik komunikácie

Pripravované akcie

 • Žiadne udalosti v tejto kategórii.