Energetika 1

energetika1

Obsah:

  • Sebapoznanie
  • Sila lásky a pokory
  • Naše rozhodnutia a rozhodovanie
  • Aura a energetické liečenie
  • Telá: fyzické, astrálne, éterické, mentálne
  • Pozitívny svet a myslenie
  • Postup základného energetického liečenia
  • Základy meditácie

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.