Meditácia Zimného Slnovratu – Janka on-line

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 22/12/2021
19:30 - 20:30

Miesta konania
aplikácia Zoom


(utorok)

  • príjmime naše božské dary a poslanie
  • precíťme Strieborný lúč milosti a umenie požehnania
  • vložme najkrajšie odkazy a priania do Kolobehu informácií
  • urobme krátky rituál vďaky, spravodlivosti, striedmosti, smelosti a múdrosti
  • posolstvo pre Teba

Lektor: Janka

Cena: 10€

 

Informácie:

  • Zmena programu/dátumu/ceny vyhradená
  • Podrobné informácie zasielané členom klubu Maitrí a záujemcom pred každým podujatím
  • Prihlášky a záujem o podujatia alebo členstvo v klube Maitrí hláste na maitri@maitri.sk alebo na tel. č. 0904 755 150