Meditačno-rehabilitačný víkend

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 19/09/2019 - 22/09/2019
Celodenná

Miesta konania
Centrum Shambhala, Lúčka


Jednota duše, mysle a tela

Rehabilitačný a meditačný víkend

Súlad mentálneho, duševného aj fyzického zdravia

Inšpirujúci pobyt v lone nádhernej slovenskej prírody Slovenského krasu, Centrum Shambhala, Lúčka, okr. Rožňava, Zádielska dolina

19. – 22. 9.2019

Program pobytu

Štvrtok, 19.9. 2019

príchod do 16.00     ubytovanie, privítanie, zoznámenie

17.00 – 17.45            rozhýbanie tela  chôdzou – oboznámenie sa s rehab walkingom( po dlhej ceste v aute)

18.00 – 19.30           prvé učenie, očisty, meditácia

19.30 – 20.30           večera , voľno

Piatok, 20.9. 2019

8.00 – 8.45              Lu jong – tajné cvičenia tibetských mníchov,  ranná meditácia

8.45                            raňajky

10.00 – 15.00           rehab walking, meditácia a obed  v prírode  – podľa počasia (Jazero víl)

15.00 – 16.00           voľný program, oddych

16.00 – 17.00            prednáška – po čom telo túži ( ako vyzerá a funguje telo na fyzickej úrovni  a jeho prepojenosť                                            s“mysľou“)

17.30 – 19.30             prechádzka  – Husitský kostol – večerná meditácia

20.00                          večera, opekačka, grilovačka

Sobota, 21.9. 2019

8.00 – 8.45              Lu jong – Joga – ranná meditácia

8.45                            raňajky

10.00 – 13.00          rehab walking a meditácie v prírode podľa počasia – alebo učenie a prax v meditačnej miestnosti

13.00 – 14.00          obed

14.00 – 16.00          voľný program

16.00 -17.30            Prednáška s  cvičením – integrácia správnych pohybových stereotypov v  denných činnostiach

18.00 – 19.00         večerná meditácia a duchovné učenie

19.30                         večera, spoločná zábava, diskusie

Nedeľa, 22.9. 2019

8.00 – 8.45             Lu jong – Joga – ranná meditácia

8.45                           raňajky

10.00 – 13.00          rehab walking (+ krátke cvičenie) a meditácia  v prírode – podľa počasia – alebo učenie a prax       v meditačnej miestnosti

13.00 – 14.00          obed

14.00 – 15.00          pozitívne naladenie – cvičenie

15.30                         rozlúčka, cesta domov

Lektori

PhDr. Janka Sušková – meditačné a poradenské centrum Klub Maitrí, o.z.

Kontakt +421 904 755 150, mail: maitri@maitri.sk

PhDr. Janka Sušková – viac ako 15 rokov vo vysokej manažérskej pozícii vo finančnom sektore, počas toho dobrovoľný záchranár, následne riaditeľka Červeného kríža v Bratislave a tiež  zakladateľka a predseda správnej rady občianskeho združenia Klub Maitrí – poradenské a meditačné centrum.

Pri záťaži vrcholového manažéra si našla svoj ventil, nabíjanie energiou a harmóniu v opačnom svete – v tichu a starej múdrosti budhistickej filozofie, v hľadaní vnútorného šťastia, pokoja, sily mysle, v meditáciach a duchovných cvičeniach cez opakované pobyty a učenia priamo u tibetských lámov vrátane Dalajlámu. A aby nechýbal pohyb či adrenalín, okrem zachraňovania duše sa stala dobrovoľnou záchranárkou Červeného kríža, kde zachraňovala telá.

Nakoniec jej vlastné hobby učarovali natoľko, že odišla z vysokej manažérskej pozície robiť riaditeľku Červeného kríža v Bratislave a napokon sa naplno začala venovať aj meditačným technikám, rozvíjaniu vnútorného potenciálu a sily človeka – či už v samoliečení alebo nachádzaní vnútornej rovnováhy, šťastia čí v ovládaní sile mysle.

„Rozvinula som, čo ma napĺňalo, čo pomáhalo ľuďom a založila občianskej združenie Klub Maitrí , kde s plným pochopením a porozumením ich sveta, vediem ľudí – jednotlivcov a tiež firmy k nájdeniu vnútornej sily, rovnováhy, pozitívneho myslenia, harmónie duše, mysle aj tela.“

Podujatia, ktoré organizujem v spolupráci s tibetskými lámami a lekármi, navštevujú ľudia z celého sveta.

Mgr. Andrea Chrenková – Pracovisko liečebnej rehabilitácie, FYZIO.TERAPIA s.r.o  Trenčín

Kontakt : adachrenka@gmail.com

Mgr. Andrea Chrenková – konateľka spoločnosti a diplomovaná fyzioterapeutka s 30 ročnou praxou.

Pred ôsmimi rokmi som sama skončila ako pacientka na vozíku. Moje pôsobenie v rehabilitácii sa od tohto momentu začalo vyvíjať iným smerom ako klasická rehabilitácia, ktorá dnes ponúka nezmyselné kombinácie liečebných postupov. Tieto liečebné postupy uchovávajú ľudí iba v procese liečenia a nie uzdravenia. Väčšina ľudí v najhoršom prípade končí invalidná, s nemožnosťou vykonávať svoju prácu a sloboda pohybu zanikne aj v bežnom živote. Ak nie je človek slobodný v pohybe, tak nemôže byť v poriadku ani po psychickej stránke a upadá do ťažkých depresií.

Bolesť, ktorú ľudia prežívajú na tele a na duši som si sama dokonale prežila. Nikto mi nevedel pomôcť. Sama som začala vytvárať proces, ktorý viedol môj život z prežívania na invalidnom vozíku k plnohodnotnému životu na vlastných nohách  s úžasným bonusom skvelého vedomia mojej mysle.

Dnes všetkých našich klientov vedieme cestou uvedomenia si svojho tela a aj svojej hodnoty ako takej. Pracujeme na ambulancii liečebnej rehabilitácii v Trenčíne. Naše pracovisko navštevujú ľudia z celého Slovenska, Čiech, Rakúska ,Anglicka, Kanady, Švajčiarska, Škótska a Nórska v procese liečebných pobytov .

Ubytovanie:   Villa Shambhala, Lúčky

Cena :                345 eur (vrátane  3 nocľahov, plnej penzie, meditácií, prednášok, programu, rehab- walking

Termín:            19. – 22. 9. 2019

Počet účastníkov: max. 12