Tulku Lama Lobsang – Budhistická psychológia

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 17/03/2018 - 18/03/2018
Celodenná

Miesta konania
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6


Rinpoche Tulku Lama Lobsang v Bratislave

Tibetský duchovný vodca

8. reinkarnácia tibetského lámu Nyentse

Budhistický majster, učiteľ, liečiteľ, lekár tradičnej tibetskej medicíny a astrológ

 

Buddhist Psychology – Budhistická psychológia, veda o mysli a duševnom prežívaní

vzácny 2 dňový seminár v Bratislave

 

Obsah/Contents

Buddhist Psychology – Budhistická psychológia

When we study Buddhist Psychology, we study the nature of the mind and how the mind functions. Once we understand this, then we can study how the mind interacts with the external world—the relationship between subject and object.

Cez štúdium budhistickej psychológie študujeme priamu podstatu mysle a jej fungovanie, Keď pochopíme toto, vieme ísť ďalej a zistiť, ako je myseľ prepojená s vonkajším svetom, vieme pochopiť prepojenie subjektu a objektu.

The relationship between the mind and the object creates 80 different emotions. It is these emotions that make the mind unstable, uncontrollable and nonfunctional. Right now, our mind is very nonfunctional and very fixed. It is not doing what we want; it is doing what we don’t want.

Vzťah medzi mysľou a jej objektom vie vytvoriť 80 rôznych emócií. Práve tieto emócie robia našu myseľ nestabilnou, nekontrolovateľnou, nefunkčnou. Aj práve v tejto chvíli sú naše mysle nefunkčné a príliš fixované, naviazané. Neprodukujú, nerobia to, čo chceme, robia práve to, čo nechceme.

Therefore, it is important to understand these emotions, where they come from and how they affect the character of the mind. When we understand this, we can begin to apply tools to make the mind more balanced, more functional, more useful and more perfect.

Práve preto je dôležité pochopiť tieto emócie, porozumieť ich pôvodu, vzniku  a tomu, ako ovplyvňujú charakter našej mysle. Keď pochopíme toto, vieme začať vysokými technikami uvádzať našu myseľ do rovnováhy a do lepšieho fungovania, keď bude oveľa užitočnejšia a dokonalejšia.

Tulku Lobsang will give tools for participants to use themselves and also to help other people. The basis of these tools is the 108 Secret Questions. Through the right question, we can find the solution. We help people to find the solution within themselves.

Tulku Lobsang nás počas seminára  naučí  metódy kontrolovania našej mysle pre nás  samotných – pre účastníkov seminára, ale aj preto, aby sme vedeli pomáhať ďalším ľuďom.  Základ tohto učenia tkvie v knihe 108 skrytých otázok.  Cez pravú a správnu otázku vieme nájsť riešenie. Vieme pomôcť ľuďom nájsť riešenie cez nich samých a v nich samých.

 

Čas :     sobota, nedeľa 17. – 18. 3.2018, 10:00-16:30

Cena:   170,- eur vrátane dvoch obedov a občerstvenia cez prestávky

Miesto: Kongresová sála hotela SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Pravidlá:

 • pohodlné oblečenie, podložku na sedenie na zemi
 • pôda, kde je láma, sa podľa tradícií považuje za posvätnú, a preto na ňu nevstupujeme obutí – pred  miestnosťou je potrebné sa vyzuť
 • parkovanie dostupné pre účastníkov seminára na hotelovom parkovisku v cene 5,-eur/deň
 • v prípade záujmu o ubytovanie (link www.sorea.sk/Bratislava)

Rezervácia a predaj lístkov

 • Rezervácia lístkov e-mailom na maitri@maitri.sk (platná po uhradení sumy)
 • Telefonicky na 00421 904 755 150
 • Uveďte vždy Vaše meno, mailový kontakt a požiadavku na počet rezervovaných lístkov
 • Na ticketportal.sk od 1.2. 2018
 • Priamo pred podujatím (vzhľadom k limitovanej kapacite, nie je zaručená dostupnosť lístkov)

 Inštrukcie k platbe

 • Platbu v adekvátnej výške podľa počtu účastníkov zaslať na č.ú. SK13 0200 0000 0035 66077158
 • Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a počet kupovaných lístkov napr. FeroMrkvicka- 4x.
 • Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia – len deň a mesiac – napr. 2307
 • Po obdržaní platby Vám na Vami uvedenú mailovú adresu potvrdime obratom jej prijatie a zaregistrovanie účasti
 • Registrácia je platná po uhradení poplatku. Lístky budete mať rezervované a vyzdvihnete si ich v obálke so svojím menom  a variabilným symbolom  na mieste priamo pred podujatím po predložení dokladu o zaplatení (resp.dokladu potvrdzujúceho Váš variabilný symbol

Informácie na maitri@maitri.sk alebo telefonicky na 0904 755 150