Rinpoche Tulku Lobsang – Vnútorný liečivý zdroj

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 21/09/2024 - 22/09/2024
Celodenná

Miesta konania
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6


Rinpoche Tulku  Lobsang v Bratislave

8. reinkarnácia tibetského lámu Nyentse

Budhistický majster, učiteľ, liečiteľ, lekár tradičnej tibetskej medicíny a astrológ

Inner Healing and Self-Healing potential

Ako otvoriť vnútorný liečivý zdroj – Samoliečenie

vzácny intenzívny 2-dňový seminár najvyšších učení tibetského budhizmu o sile pozitívneho myslenia, lásky a vnútornej liečivej sile v nás

Kongresová sála hotela SOREA Regia/ Cogress Hall, Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Obsah/Contents

Všetci sa rodíme so silným potenciálom vnútorného liečenia, ale nevieme túto prirodzenú čistú vlastnú liečivú silu používať. Aby mohlo nastať ozajstné vnútorné samoliečenie, potrebujeme v sebe rozvíjať skutočnú lásku. Je to Láska, ktorá dokáže otvoriť a uvoľniť bloky v nás. Až keď sa zbavíme zablokovaní, dosiahneme zdravé telo a šťastnú myseľ.

Poznáme 3 druhy – dimenzie lásky:  akási primárna, hrubá láska, ktorá sa odvíja od vonkajších faktorov a podmienok, jemná láska, ktorá sa rodí zvnútra, a absolútna láska, ktorá je oslobodená od akýchkoľvek podmienok, podmienení a vždy je ukrytá vovnútri, v nás. Táto absolútna, nepodmienená láska je zdrojom zdravia a šťastia. Je to táto dimenzia lásky, ktorá vylieči naše bolesti a trápenia.

Počas tohto seminára nám Tulku Lobsang Rinpoche poskytne veľa praktických rád, postupov ako otvoriť srdce a dosahovať stale hlbšie a hlbšie úrovne lásky v každodennom živote. Naučí nás krásnu, účinnú meditačnú metódu, ktorá posilní využívanie našej vlastnej vnútornej liečivej energie, otvorí náš vnútorný liečivý potenciál a pomôže rozvinúť hlbokú lásku a šťastie.

We are all born with the potential for complete inner healing but we do not know how to use this innate healing energy. For true inner healing to occur, we need to cultivate true love. It is love that opens our blockages. And when we are free of blockages, we have a healthy body and a happy mind.
There are three general dimensions of love: gross love which depends upon external factors, subtle love which is generated internally, and absolute love which is free from conditions and always there. It is this absolute love that is the source of all health, the source of all happiness. It is this love that heals all our pain and suffering.
In this Intensive Seminar, Tulku Lobsang Rinpoche will give us a lot of practical tips on how to open our hearts and reach deeper and deeper levels of love in our everyday lives. He will also teach us a beautiful, very effective meditation method that empowers us to use our innate healing energy, strengthens our self-healing potential and helps us develop deep love and happiness.

Čas/Time: sob. – ned., 21. – 22. 09. 2024, 10:00-17.00 / Saturday -Sunday, 21-22.09.2024

Cena:   390,- eur vrátane obedov a občerstvenia cez prestávky / incl. Lunch, cofeebreaks  Price      

Miesto/Place: Kongresová sála hotela SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Pravidlá:

 • prineste si pohodlné oblečenie a podložku na sedenie na zemi
 • pôda, kde je láma, sa podľa tradícií považuje za posvätnú, a preto na ňu nevstupujeme obutí – pred  miestnosťou je potrebné sa vyzuť
 • parkovanie dostupné a pohodlné pre účastníkov seminára na hotelovom parkovisku v cene 5,-eur/deň
 • v prípade záujmu o ubytovanie (link  https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia),  urobte tak vo vlastnej réžii, v hoteli o podujatí vedia, tešia sa, budú rezervovať izby prioritne pre účastníkov podujatia

Rezervácie a predaj lístkov

 • Rezervácia lístkov e-mailom na maitri@maitri.sk (platná po uhradení sumy potvrdenie o rezervácii a uhradení sumy obratom zašleme)
 • Telefonicky na 00421 904 755 150
 • Uveďte vždy Vaše meno, mailový kontakt a požiadavku na počet rezervovaných miest
 • Svoj záujem o účasť nahláste, prosím, najneskôr do piatku, 13.9. 2024

 Inštrukcie k platbe

 • Platbu v adekvátnej výške podľa počtu účastníkov zaslať na č.ú. SK13 0200 0000 0035 66077158
 • Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a počet kupovaných lístkov napr. FeroMrkvicka- 4x.
 • Ako variabilný symbol uveďte 92024 – dátum podujatia
 • Po obdržaní platby Vám na Vami uvedenú mailovú adresu potvrdime obratom jej prijatie a zaregistrovanie účasti
 • Registrácia je platná po uhradení poplatku. Lístky budete mať rezervované a vyzdvihnete si ich v obálke so svojím menom na mieste priamo pred podujatím

Informácie na maitri@maitri.sk alebo telefonicky na +421 904 755 150

Any need for information in English,please write maitri@maitri.sk or call the above number 🙂