Tradičná tibetská múdrosť – tibetské praxe pre ducha a telo

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 19/03/2023
16:30 - 19:30

Miesta konania
Klub Maitrí BA, Hattalova 12/C, BA-Nové Mesto


          Tradičná tibetská múdrosť – tibetské praxe pre telo a ducha

Príďte sa posilniť na tele a duchu úvodom roka a inšpirovať sa tradičnou tibetskou múdrosťou pre zdravý a zmysluplný život v ďalšom období. Krásny program nám prinesie zdravie a dlhovekosť, zbavíme sa chorôb – disharmónií, oslabíme túžby, zlepšíme vzťahy k sebe a okoliu

 Pozývame Vás od 22.1. 2023 do Klubu Maitrí Bratislava na 5 pravidelných  stretnutí každú druhú  nedeľu podvečer.

 1. časť každého stretnutia sa venuje fyzickému telu,
 2. časť je kontemplácia nad jednotlivými témami majstrovských metód a meditácia.

Zažijeme spolu postupne:

 • 5 + 1 Tibeťanov – preslávené cvičenia (dynamické asány – ríty pre podporu zdravia tela a silu vôle)
 • Joga tibetskej tradície Fyzické a mentálne cvičenia pre podporu zdravia tela a napomáhajú stavu oslobodenia
 1. Dynamická meditácia na svetskú existenciu a vyslobodenie – rozpoznanie nespokojnosti a šťastia a pochopenie, že sú objektmi pominuteĺnosti, zmeny a ilúzie
 2. Súcit – vnútorná vzbura ega (Tonglen, Bódhičitta). Rozpoznanie lásky a súcitu voči všetkým bytostiam
 3. Joga jemného tela – Fyzické cviky uvoľňujúce uzly, ktoré sú vo vnútorných telových kanáloch a sú viazané na 12 faktorov vzájomnej závislosti a rozptyĺujú ich rôzne deformácie: skrátenie, napätie, tuhosť a stuhnutosť.
 4. Dychové a vizualizačné cvičenia pre harmonizáciu tokov energie / kontrolu mysle a tým i tela
 • Tibetské majstrovské metódy

Mentálne cvičenia pre osobnostný rozvoj a prehlbovanie cností:

 1. Vedomie 
 • vnútorná sloboda: prejasnenie vnútra, koncentrácia bez úsilia, efektívna prezieravosť
 • práca: jej plán a bilancia, súčasne so zábavou, integrovanie učenia, význam správneho postoja v živote, získavanie času zaujatím
 • plytvanie energiou: pohľad na zostupný cyklus, zaujatie správneho postoja, ako sa práca stáva inšpiráciou
 • relaxácia: uvoľnenie napätia, uvoľnenie energie, vnútorná hodnota relaxácie
 • zhodnocovanie: kľúč k dokonalosti, žiadajte to najlepšie, krásne sny, vo výsledku väčšia sebadôvera a sila
 • koncentrácia: cez aspekt tvorivosti, metódy k dokonalej koncentrácii
 • čas: premárnené chvíle sú ako stratené životy, spôsoby získavania viac času
 • práca „nadoraz“: strach a vina, váhavosť vedie k nespokojnosti, hľadanie zdroja tvorivosti
 1. Zmena
 • nechuť voči zmene: vyhodnoťme zmenu, zdokonaľujme svoje schopnosti- problémy otvárajú nové cesty bytia
 • ako si poradiť: reakcia na obtiaže, práca s emocionálnou energiou, prenikanie do problémov, vnútorná duchaprítomnosť, objavovnie sily a hodnoty
 • únik: sebaokradanie, obchádzanie problémov ako opakované vzorce správania, presmerovávanie energie, radosť miesto nepokoja
 • vzdor a odpor: neochota prijať pomoc, korene odporu, k čomu vedie, poctivá sebakonfrontácia, práca so vzorom druhých, zaujatie pozitívneho postoja
 • nechať udalosti ísť svojou cestou: strachy, oslabovanie stanoviska, umožnenie si zmeny
 • povrchnosť: posilňovanie neúprimnosti, umlčovanie vnútornej pravdy, načúvanie srdcu, prenikanie pod povrch
 • manipulácia: podkopávanie celistvosti, kapitulácia pred zodpovednosťou, ústupky, snaha o získanie kontroly, poctivosť odporuje manipulácii, stopovanie nepoctivosti, prirodzená odmena za poctivosť
 • súťaživosť: vytvára prekážky, úspech pod nátlakom, odstránenie strachu z neúspechu
 1. Zdieľanie
 • ako využívať svoje ľudské zdroje: nutnosť vlastniť stále viac, inventúra majetku, revitalizácia základných hodnôt
 • sebapoznanie: strach a prianie, po stopách predstavy o sebe samom, zdieľanie nového porozumenia, kontakt s realitou
 • komunikácia: malo by nám na nej záležať, nech je poctivá a otvorená
 • súčinnosť: medze sebastredných snáh, uzavretie sa pred druhými, výsledky súčinnosti
 • zodpovednosť: malo by nám na veciach záležať, keď sa zodpovednosti vyhýbame, cvičenia na plné zaujatie a nasledovanie pravdy
 • pokora: Pýcha a nízka sebaúcta, premena egoizmu, zdieľanie lásky

Pre koho je program určený?

 • prístupné všetkým buddhistom i nebuddhistom, mladým i starým, začiatočníkom či pokročilým, i praktikantom ostatných druhov jogy a filozofických či náboženských smerov
 • obsahuje zážitok pohybu a priestoru, symbolické postoje a gestá, techniky relaxácii a masáží, praxe dychu, prácu s vnútornými energo kanálmi a centrami, rozvíjanie súcitu, zážitok prázdnoty a jasnosti mysle, vizualizácie, vhľady

 Čas konania:

Úvodné stretnutie:      nedeľa 22.1. 2023 od 16.30, dĺžka cca 3h

Pokračovanie                5.3., 19.3.  2.4. vždy od 16.30

Pravidelné stretnutia každú 2. nedeľu, voľne nadväzujú, vhodné absolvovať ako celok, dá sa i samostatné termíny

Miesto konania:             Klub Maitri, Hattalova 12/C, Bratislava – Nové Mesto

ONLINE možnosť – vyznačte záujem pri prihlásení a pošleme kódy

Programom sprevádza:  Andrea Tkáčová

 Cenadar pre Klub Maitrí a lektorku: 33EUR prezenčne, 30EUR online

Možné uhradiť pred jednotlivými stretnutiami v hotovosti postupne, alebo prevodom na účet SK13 0200 0000 0035 6607 7158 individuálne, po jednotlivých stretnutiach. V prípade úhrady za celý balík naraz – zľavnená cena na 150 EUR. V prípade platby v hotovosti vám príjmový doklad vystavíme na mieste.

Registrácia : mailom  najneskôr do piatku pred zvoleným dátumom na maitri@maitri.sk alebo atadusha@gmail.com, telefonicky na 0904 755 150