Rinpoche Tulku Lobsang – Sila Lásky a Prijatia – Power of Love and Acceptance

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 07/05/2022
Celodenná

Miesta konania
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6


Rinpoche Tulku  Lobsang v Bratislave

8. reinkarnácia tibetského lámu Nyentse

Budhistický majster, učiteľ, liečiteľ, lekár tradičnej tibetskej medicíny a astrológ

Power of Love and Acceptance

Sila Lásky a Prijatia

vzácny intenzívny 1dňový seminár najvyšších učení tibetského budhizmu o sile pozitívneho myslenia, lásky, prijatia a pochopenia

v Bratislave, v sobotu ,7.5. 2022, hotel Sorea Regia, 10.00 -17,00

Obsah/Contents

Najdôležitejšou skúsenosťou nášho života je prežiť lásku. Vďaka tejto skúsenosti bude mať náš život zmysel a stane sa vzácnym pokladom. Láska otvára naše čakry a je najlepšou silou na porazenie ega. Len cez prežívanie bezpodmienečnej, všeobjímajúcej lásky sme schopní vniesť do života aj skutočné súcitenie. To je cesta ku všetkým vnímajúcim a cítiacim tvorom – dôvera, úcta, láska. Výsledkom takej cesty je prianie venovať život blahu všetkých a zmierniť utrpenie  vo svete.

Láska nám dá silu riadiť a zvládať svoj život, prijať aj zložité a ťažké životné situácie bez zúfania. Sila lásky je základom uplatnenia duchovna v každodennom živote.

Láska je našou vnútornou silou, prúdi a vzniká hlboko v našom vnútri. Avšak ako rastie naše ego, čím viac sa s ním stotožňujeme, tým viac potláčame lásku negatívnou emóciou. Bez lásky nie sme schopní vidieť krásu človeka, prírody, predmetu či miesta.

Každý akt pozorovania sveta, pri rozjímaní, alebo len pri jednoduchom pohľade na kvetinu, všetko je odrazom nášho mentálneho stavu. Ak je naša schopnosť milovať len povrchná, nebudeme schopní rozpoznať krásu v nás či okolo nás. Keď sa naučíme precítiť ten úžasný dar hlboko v sebe, bezpodmienečnú, čistú lásku, precítime aj hlboké, nepodmienené šťastie.

Ďalšou metódou k dosiahnutiu šťastia je precvičovanie prijatia. Prijatie, pochopenie, akceptovanie je cestou k zníženiu utrpenia.  Väčšina ľudí si myslí, že prijať vonkajšie okolnosti, problémy, prekážky navýši ich utrpenie. Opak je pravdou. Kým ich nepríjmeme ako cestu, nevieme ich prekonať.

Prijatie znamená prekonanie. Popieranie ťažkostí nás nepozdvihne, naopak, často je naviazané na ego.  Silné ego vedie k silným negatívnym emóciám.  Sila prijatia a lásky je cestou k súciteniu a šťastiu.

Prijatie je silnou metódou Tibetského budhizmu na ceste k dosiahnutiu trvalého šťastia.

„Experiencing love is the most important way of coming to know life. By virtue of love our life is meaningful and precious. Love not only opens our chakras, love is also the best method to overcome the ego. Through the practice of all-embracing, unconditional love are we able to develop real compassion. Compassion finds us approach each and every sentient being with natural appreciation and respect. As a matter of course, as we unfold our innate compassion, we wish to instinctively dedicate our life to the well-being of all and reduce the suffering in the world.
Love enables us to master our life and love helps us to accept even difficult living conditions instead of despairing at them. The power of love forms the basis for integrating any spiritual practice into our daily life.
While love is our innate nature, our ego grows continuously every time we identify too much with ourselves, dulling love by means of (negative) emotions. Without love we are not able to see the beauty of a person, of nature, of any object or place really.
Any instance of observation or contemplation, including the simple act of looking at a flower, is eventually a reflection of our own mental state. If our capacity to love is only superficial, we will not be able to recognize the beauty within and around us. Once we learn to feel and gift deep, unconditional love, however, we will find that we are able to experience long-lasting happiness.
Another pathway to happiness is the practice of acceptance. Accepting our problems and all the obstacles we encounter in life allows us to reduce our suffering. While we tend to assume that accepting outer facts leads to increased suffering, this is not quite the case: if we cannot accept what is, then we remain stuck (with our issues or any obstacles that present themselves to us).Accepting means overcoming. On the other hand, denial means suffering. If we decide to deny incidents we do not cherish, we automatically strengthen our ego connection, which causes us to suffer, because a strong ego typically results in the experience of many negative emotions. This is the reason, why the practice of acceptance is of such significance in Tibetan Buddhism and a powerful method to realize long-lasting happiness.“

Čas :     sobota 7. 5. 2022, 10:00-17.00 / Saturday May 7th, 2022

Cena:   110,- eur vrátane obeda a občerstvenia cez prestávky / incl. Lunch, cofeebreaks        

Miesto: Kongresová sála hotela SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Pravidlá:

 • Berieme na vedomie, že hotel aj my, budeme rešpektovať nariadenia platné v danej aktuálnej situácii, teda aj prípadný režim OP alebo OTP, aby sme neohrozili hotel, Klub ale najmä Rinpocheho Lámu, akýmkoľvek legislatívnym prešľapom
 • prineste si pohodlné oblečenie a podložku na sedenie na zemi
 • pôda, kde je láma, sa podľa tradícií považuje za posvätnú, a preto na ňu nevstupujeme obutí – pred  miestnosťou je potrebné sa vyzuť
 • parkovanie dostupné a pohodlné pre účastníkov seminára na hotelovom parkovisku v cene 5,-eur/deň
 • v prípade záujmu o ubytovanie (link www.sorea.sk/Bratislava)

Rezervácie a predaj lístkov

 • Rezervácia lístkov e-mailom na maitri@maitri.sk (platná po uhradení sumy potvrdenie o rezervácii obratom zašleme)
 • Telefonicky na 00421 904 755 150
 • Vzhľadom na zložitú situáciu a meniace sa pravidlá, prosím, predbežne hláste len svoj záujem o účasť a platby posielajte až v mesiaci apríl 2022 – avšak najneskôr do 23. 4. 2022
 • V prípade zrušenia podujatia z epidemiologických dôvodov vám bude zaplatená suma vrátená v plnej výške späť na váš účet
 • Berieme na vedomie, že hotel aj my, budeme rešpektovať nariadenia platné v danej aktuálnej situácii, teda aj prípadný režim OP alebo OTP, aby sme neohrozili hotel, Klub, ale najmä vzácneho Rinpocheh, akýmkoľvek legislatívnym prešľapom
 • Uveďte vždy Vaše meno, mailový kontakt a požiadavku na počet rezervovaných lístkov
 • Priamo pred podujatím (vzhľadom k limitovanej kapacite, nie je zaručená dostupnosť lístkov)

 Inštrukcie k platbe

 • Platbu v adekvátnej výške podľa počtu účastníkov zaslať na č.ú. SK13 0200 0000 0035 66077158
 • Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a počet kupovaných lístkov napr. FeroMrkvicka- 4x.
 • Ako variabilný symbol uveďte 0705 – dátum podujatia
 • Po obdržaní platby Vám na Vami uvedenú mailovú adresu potvrdime obratom jej prijatie a zaregistrovanie účasti
 • Registrácia je platná po uhradení poplatku. Lístky budete mať rezervované a vyzdvihnete si ich v obálke so svojím menom na mieste priamo pred podujatím po predložení dokladu o zaplatení
 • vzhľadom na zložitú situáciu a meniace sa pravidlá, prosím, predbežne hláste len záujem a platby posielajte až v mesiaci apríl 2022, avšak najneskôr do 23. 4. 2022

Informácie na maitri@maitri.sk alebo telefonicky na 0904 755 150