Energetika 5

energetika5

Obsah:

• meridiány, ich elementy, vplyvy, body, účinky
• energetické centrá tela
• rozuzlenie karmických reťazcov
• životná cesta a horoskop
• svetelné kruhy a telá človeka

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.